آلبوم فیلم و تصاویر
مسابقات طناب کشی
مسابقات طناب کشی: عکس شماره 1 / 5
مسابقات طناب کشی 13
500 * 375 (100 KB) 
مسابقات طناب کشی
مسابقات طناب کشی: عکس شماره 2 / 5
مسابقات طناب کشی 14
500 * 375 (121 KB) 
مسابقات طناب کشی
مسابقات طناب کشی: عکس شماره 3 / 5
مسابقات طناب کشی15
500 * 375 (113 KB) 
مسابقات طناب کشی
مسابقات طناب کشی: عکس شماره 4 / 5
مسابقات طناب کشی 16
500 * 375 (126 KB) 
مسابقات طناب کشی
مسابقات طناب کشی: عکس شماره 5 / 5
مسابقات طناب کشی 17
500 * 375 (115 KB) 
1 2
کلیه حقوق متعلق به مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد دماوند می باشد     طراحی وب سایت : ARIARASANEDAMAVAND