آلبوم فیلم و تصاویر
مسابقات طناب کشی
مسابقات طناب کشی: عکس شماره 1 / 12
مسابقات طناب کشی
500 * 375 (109 KB) 
مسابقات طناب کشی
مسابقات طناب کشی: عکس شماره 2 / 12
مسابقات طناب کشی1
500 * 375 (107 KB) 
مسابقات طناب کشی
مسابقات طناب کشی: عکس شماره 3 / 12
مسابقات طناب کشی3
500 * 375 (109 KB) 
مسابقات طناب کشی
مسابقات طناب کشی: عکس شماره 4 / 12
مسابقات طناب کشی 4
500 * 375 (109 KB) 
مسابقات طناب کشی
مسابقات طناب کشی: عکس شماره 5 / 12
مسابقات طناب کشی 5
500 * 375 (99 KB) 
مسابقات طناب کشی
مسابقات طناب کشی: عکس شماره 6 / 12
مسابقات طناب کشی 6
500 * 375 (112 KB) 
مسابقات طناب کشی
مسابقات طناب کشی: عکس شماره 7 / 12
مسابقات طناب کشی 7
500 * 375 (111 KB) 
مسابقات طناب کشی
مسابقات طناب کشی: عکس شماره 8 / 12
مسابقات طناب کشی 8
500 * 375 (114 KB) 
مسابقات طناب کشی
مسابقات طناب کشی: عکس شماره 9 / 12
مسابقات طناب کشی 9
500 * 375 (108 KB) 
مسابقات طناب کشی
مسابقات طناب کشی: عکس شماره 10 / 12
مسابقات طناب کشی 10
500 * 375 (112 KB) 
مسابقات طناب کشی
مسابقات طناب کشی: عکس شماره 11 / 12
مسابقات طناب کشی 11
500 * 375 (109 KB) 
مسابقات طناب کشی
مسابقات طناب کشی: عکس شماره 12 / 12
مسابقات طناب کشی 12
500 * 375 (101 KB) 
1 2
کلیه حقوق متعلق به مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد دماوند می باشد     طراحی وب سایت : ARIARASANEDAMAVAND