دانلود
 چارت دروس گروه الکتروتکنیک(فنی وحرفه ای)
چارت دروس گروه الکتروتکنیک(فنی وحرفه ای)
سه شنبه 7 بهمن 1393
 چارت دروس گروه معماری(ورودی90و91)
چارت دروس گروه معماری(ورودی90و91)
سه شنبه 30 دى 1393
 مدارک و فرم های مورد نیاز جهت ثبت نام
مدارک و فرم های مورد نیاز جهت ثبت نام
يکشنبه 2 شهريور 1393
 آیین نامه نقل وانتقالات
آیین نامه نقل وانتقالات
شنبه 14 تير 1393
 چارت دروس گروه الکتروتکنیک(نظری)
چارت دروس گروه الکتروتکنیک(نظری)
يکشنبه 6 بهمن 1392
 چارت دروس گروه الکتروتکنیک(کارودانش)
چارت دروس گروه الکتروتکنیک(کارودانش)
يکشنبه 6 بهمن 1392
 چارت دروس گروه الکتروتکنیک(غیر مرتبط)
چارت دروس گروه الکتروتکنیک(غیر مرتبط)
يکشنبه 6 بهمن 1392
 چارت دروس گروه الکترونیک(نظری غیر مرتبط)
چارت دروس گروه الکترونیک(نظری غیر مرتبط)
يکشنبه 6 بهمن 1392
 چارت دروس گروه الکترونیک(فنی و کاردانش)
چارت دروس گروه الکترونیک(فنی و کاردانش)
يکشنبه 6 بهمن 1392
 چارت دروس گروه مدیریت(تجربی ریاضی کاردانش)
چارت دروس گروه مدیریت(تجربی ریاضی کاردانش)
يکشنبه 6 بهمن 1392
1 2 3
  دانلود


کلیه حقوق متعلق به مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد دماوند می باشد     طراحی وب سایت : ARIARASANEDAMAVAND